Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve
Rruga “Mustafa Lleshi”, Godina e Thesarit, Kati i tretë, Tiranë 

Tel: 042-237-087
Fax: 042- 223-795
Email:

Emri Mbiemri / Funksioni
Ejvis Gishti
Drejtor i AKAFPK  Tel: 042237087/201  Fax: 042223795  
Alqi Mustafai
Pergjegjes i Sektorit te Skelet-Kurikulave dhe Standardeve te Trajnimit te Mesuesve te AFP  Tel: 042237087/223  
Teuta Braço
Pergjegjese e Sektorit te Administrates, Finances dhe Teknologjise se Informacionit  Tel: 042230497  

 

*Adresa juaj e email nuk do të bëhet publike.