Nr MATERIALE UDHËZUESE
1 UDHËZUES METODOLOGJIK PËR HARTIMIN E PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE NË SHQIPËRI
2