Mbështetur në njoftimin e datës 08 Maj 2019 “We are looking for an IT expert for the project EPALE National Support Services in Albania”  shpallet fituese kandidatja e mëposhtme:

Alketa Sulo

Tiranë, 03 Qershor 2019