Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 3 prill 2017,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartim programi orientues të nivelit në arsimin profesional,“Mekatronikë” Niveli II, dhe vendosi të shpallë fitues :

1. Zamir Lacej

2. Lubjan Pajovi

Tiranë, më 10 Prill 2017