AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Njoftim fituesish i datës 13 Korrik 2020 – KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMIT TË KUALIFIKIMIT PROFESIONAL

  1. Kreu
  2. >
  3. Njoftime
  4. >
  5. Njoftim per fitues
  6. >
  7. Njoftim fituesish i datës…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 6 Korrik 2020 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e përshkrimit të kualifikimit profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shtyjë njoftimin pë hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional “Sherbime kujdesi për të moshuar niveli i III në KSHK” deri në datë 17 Korrik 2020.