Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 6 Korrik 2020 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e përshkrimit të kualifikimit profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shtyjë njoftimin pë hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional “Sherbime kujdesi për të moshuar niveli i III në KSHK” deri në datë 17 Korrik 2020.