AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Njoftim fituesish i datës 14 Tetor 2016 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2017-2018:

 1. Kreu
 2. >
 3. Njoftime
 4. >
 5. Njoftim per fitues
 6. >
 7. Njoftim fituesish i datës…

Vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e HARTIMIT TË  SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL PËR VITIN SHKOLLOR 2017-2018:

1.“Mirëmbajtje Ndërtesash”, Niveli II të drejtimit mësimor “Ndërtim” Niveli I.

Komisioni pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve, vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm:

 • Për hartimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2017-2018 “Mirëmbajtje Ndërtesash”, Niveli II të drejtimit mësimor “Ndërtim” Niveli I.
  1. Diana Bardhi
  2. Bojana Ramcaj
  3. Keti Afezolli

14 Tetor 2016