Mbështetur në njoftimin e datës 1 Mars 2021 “We are looking for an IT expert for the project EPALE National Support Services in Albania”  shpallet fituese kandidatja e mëposhtme:

Alketa Sulo

Tiranë, 16 Mars 2021