Bazuar ne njoftimin e dt 3 gusht 2020 per ekspert te jashtem on the current developments and challenges career guidance service is facing in Albania, komisioni pasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve, vendosi te shpalle fitues:

 

  1. Mirela Andoni

Tirane me 21 Gusht 2020