AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Njoftim fituesish i datës 21 Janar 2021– Kerkohet “ARKIVIST/PROTOKOLLIST”

  1. Kreu
  2. >
  3. Njoftime
  4. >
  5. Njoftim per fitues
  6. >
  7. Njoftim fituesish i datës…

Agjencia Kombetare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve, mbasi mori ne shqyrtim dosjet e aplikanteve vendosi te shpalle fitues per pozicionin e punes Arkivist/Protokollist me kontrate te perkohshme,

Zj. Kledisa Karaj.

Tirane, me 21 Janar 2021