Agjencia Kombetare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve, mbasi mori ne shqyrtim dosjet e aplikanteve vendosi te shpalle fitues per pozicionin e punes PUNONJES PASTRIMI me kontrate te perkohshme,

Zn. Keze Tako.

Tirane, me 21 Janar 2021