AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Njoftim fituesish i datës 21 Korrik 2017 – “We are looking for a local interpreter/translator Albanian – English and vice versa, of the European Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) in Albania”

  1. Kreu
  2. >
  3. Njoftime
  4. >
  5. Njoftim per fitues
  6. >
  7. Njoftim fituesish i datës…

Mbështetur në njoftimin e datës 4 Korrik 2017 “We are looking for a local interpreter/translator Albanian – English and vice versa, of the European Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) in Albania”  shpallet fitues kandidatja e mëposhtme:

ERMIRA AGOLLi

Tiranë, 21 Korrik 2017