AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Njoftim fituesish i dates 22 Nentor 2021- per bashkepunetore te jashtem per hartimin dhe rishikimin e programeve orientuese te kualifikimeve profesionale

 1. Kreu
 2. >
 3. Njoftime
 4. >
 5. Njoftim per fitues
 6. >
 7. Njoftim fituesish i dates…

Komisioni i ngritur, pasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve per njoftimin e dates 15 Nentor 2021 ” per bashkepunetore te jashtem per hartimin dhe rishikimin e programeve orientuese te kualifikimeve profesionale” vendosi te shpalle fitues:

 • Riparime të pajisjeve elektronike  Niv IV ne KSHK  njoftimi shtyhet deri ne daten 26 Nentor 2021 ora 14:00
 • Telekomunikacion Niv IV ne KSHK  – njoftimi shtyhet deri ne daten 26 Nentor 2021 ora 14:00
 • Teknologji bujqësore Niv IV ne KSHK – njoftimi shtyhet deri ne daten 26 Nentor 2021 ora 14:00

Rishikimin e programeve orientuese të Kualifikimeve profesionale:

 • Elektroteknikë Niv IV ne KSHK
 1. Mimoza Zhamo- Specialist i kategorise se Larte
 2. Jovana Habibasi- Specialist i kategorise se Mesme
 3. Myzejen Menkulazi – Specialist i kategorise se Larte
 4. Emanuela Shkupi – Specialist i kategorise se Larte
 • Bujqësi Niv II ne KSHK
 1. Zoje Kryekurti- Specialist i kategorise se Larte
 2. Mustafa Uruci- Specialist i kategorise se Larte
 3. Terezina Vukzaj- Specialist i kategorise se Larte
 • Bujqësi Niv IV ne KSHK njoftimi shtyhet 26 Nentor 2021 ora 14:00
 • SigurimeNiv IV ne KSHK
 1. FLorije Bega- Specialist i kategorise se Larte
 2. Anila Bani- Specialist i kategorise se Larte
 3. Elona Hoxha- Specialist i kategorise se Larte
 4. Alma Ferhati- Specialist i kategorise se Larte
 • Shërbime bankareNiv IV ne KSHK
 1. FLorije Bega- Specialist i kategorise se Larte
 2. Anila Bani- Specialist i kategorise se Larte
 3. Elona Hoxha- Specialist i kategorise se Larte
 4. Alma Ferhati- Specialist i kategorise se Larte
 • Llogari Niv IV ne KSHK
 1. FLorije Bega- Specialist i kategorise se Larte
 2. Anila Bani- Specialist i kategorise se Larte
 3. Elona Hoxha- Specialist i kategorise se Larte
 4. Alma Ferhati- Specialist i kategorise se Larte
 • Sipërmarrje e agjencisë turistike Niv IV ne KSHK
 1. FLorije Bega- Specialist i kategorise se Larte
 2. Anila Bani- Specialist i kategorise se Larte
 3. Elona Hoxha- Specialist i kategorise se Larte
 4. Alma Ferhati- Specialist i kategorise se Larte
 • Tregti Niv IV ne KSHK
 1. FLorije Bega- Specialist i kategorise se Larte
 2. Anila Bani- Specialist i kategorise se Larte
 3. Elona Hoxha- Specialist i kategorise se Larte
 4. Alma Ferhati- Specialist i kategorise se Larte

Tirane me 22 Nentor 2021