AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Njoftim fituesish i datës 22 nëntor 2022 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në Rishikimin e Programeve Orientuese të Maturës Shtetërore Profesionale

  1. Kreu
  2. >
  3. Uncategorized
  4. >
  5. Njoftim fituesish i datës…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 9 nëntor 2022 për bashkëpunëtorë të jashtëm për Rishikimin e Programeve Orientuese të Maturës Shtetërore Profesionale; Rrjete të Dhënash, Mbështetje e Përdoruesve të TIK, Zhvillim Website, Shërbime Sociale dhe Shëndetësore, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:

I. Për rishikimin e Programit Orientues të Maturës Shtetërore Profesionale “Rrjete të Dhënash”:

1. Elida Mesi – specialist i kategorisë së lartë

2. Ornela Lala – specialist i kategorisë së mesme

3. Loreta Polaj – specialist i kategorisë së mesme

II. Për rishikimin e Programit Orientues të Maturës Shtetërore Profesionale “Mbështetje e Përdoruesve të TIK”:

1. Elida Mesi – specialist i kategorisë së lartë

2. Ornela Lala – specialist i kategorisë së mesme

3. Loreta Polaj – specialist i kategorisë së mesme

III. Për rishikimin e Programit Orientues të Maturës Shtetërore Profesionale “Zhvillim Website”:

1. Elida Mesi – specialist i kategorisë së lartë

2. Ornela Lala – specialist i kategorisë së mesme

3. Loreta Polaj – specialist i kategorisë së mesme

IV. Për rishikimin e Programit Orientues të Maturës Shtetërore Profesionale “Shërbime Sociale dhe Shëndetësore”:

1. Sadie Gjana (Qenani) – specialist i kategorisë së lartë

2. Anita Gjoka – specialist i kategorisë së lartë

3. Elidona Elezaj (Ukshini) – specialist i kategorisë së lartë

Tiranë më, 22 Nëntor 2022