AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Njoftim fituesish i dates 23 gusht 2022 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e Standartit të Kualifikimit Profesional

 1. Kreu
 2. >
 3. Njoftime
 4. >
 5. Njoftim per fitues
 6. >
 7. Njoftim fituesish i dates…
Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 15 Gusht 2022 për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e Standartit të Kualifikimit Profesional, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:
 1. Për hartimin e Standartit të Kualifikimit Profesional Sherbime hidraulike ne ujesjelles kanalizime, niveli III ne KSHK
 • Besjan Brahaj– (specialiste e kategorisë së lartë)
 • Ejona Zogu– (specialist i kategorisë së lartë)
 • Mimoza Myderizi– (specialiste e kategorisë së lartë)
 • Ilir Agolli – (specialiste e kategorisë së ulet)

Tirane me 23 gusht 2022