AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Njoftim fituesish i dates 24 Mars 2020- “Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e përshkrimit të kualifikimit “Tregeti″

 1. Kreu
 2. >
 3. Njoftime
 4. >
 5. Njoftim per fitues
 6. >
 7. Njoftim fituesish i dates…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 12 mars 2020 “Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e përshkrimit të kualifikimit “Tregeti″, Niveli IV në KSHK, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:

 1. Anila Nanaj (specialist i kategorisë së lartë)
 2. Florie Bega (specialist i kategorisë së lartë)
 3. Alma Ferhati (specialist i kategorisë së lartë)
 4. Elona Hoxha (specialist i kategorisë së lartë)

Tiranë më 24 Mars 2020