Bazuar ne dosjet e aplikanteve, Komisioni i ngritur ne AKAFPK, per njoftimin “We are looking for “The Assessment of Current Development and Best Practices in Albania”, komisioni vendosi te shpalle fitues

1. Znj, Matilda Naço

Tirane me 24 Prill 2019