Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 7 Janar  2021 “We are looking for a local interpreter / translator”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues:

1. Ermira Agolli
Tirane me 25 Janar 2021