AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Njoftim fituesish i datës 25 Maj 2016 – Për përkthyes/interpretues nga gjuha angleze në gjuhën shqipe dhe anasjelltas.​

  1. Kreu
  2. >
  3. Njoftime
  4. >
  5. Njoftim per fitues
  6. >
  7. Njoftim fituesish i datës…

Mbështetur në njoftimin e datës 10 Maj 2016, në kuadër të zbatimit të projektit “National Support Service for European Platform for Adult Learning in Europe (EPALE), financuar nga Programi ERASMUS+” shpallet fitues kandidatja e mëposhtme:

Ermira (Dema) Agolli,

si përkthyese dhe interpretuese nga gjuha angleze në gjuhën shqipe dhe anasjelltas.

 

Tiranë, 25 Maj 2016