AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Njoftim fituesish i dates 26 qershor 2020 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e përshkrimit të kualifikimeve profesionale

  1. Kreu
  2. >
  3. Njoftime
  4. >
  5. Njoftim per fitues
  6. >
  7. Njoftim fituesish i dates…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 15 Qershor 2020 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e përshkrimit të kualifikimeve profesionale”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:

Për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:  

  1. “Termohidraulika”, Niveli II në KSHK (rishikim):

Ilir Agolli(specialist i kategorisë së ulet)

Arion Luzi(specialist i kategorisë së ulet)

Besnik Karaj (specialist i kategorisë së lartë)

Mimoza Myderizi(specialist i kategorisë së lartë)