AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Njoftim fituesish i datës 27 Maj 2019 – “Kerkohen bashkepunetore ne hartimin e programeve te kurseve te unifikuara te formimit profesional

 1. Kreu
 2. >
 3. Njoftime
 4. >
 5. Njoftim per fitues
 6. >
 7. Njoftim fituesish i datës…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 30 Prill 2019 “Kerkohen bashkepunetore ne hartimin e  programeve te kurseve te unifikuara te formimit profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpalle fitues

Per hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Panele diellore”.

 1. Pamela Balliju
 2. Ilir Agolli
 3. Fatos Yzeiri

Per hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Frutikulture ”.

 1. Terezina Vukzaj
 2. Zoje Kryekurti
 3. Elio Hoxhaj

Tirane me 27 Maj 2019