AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Njoftim fituesish i dates 30 shtator 2019 – kerkohen bashkepunetore per hartimin e 2 programeve te kurseve te unifikuara te formimit profesional

  1. Kreu
  2. >
  3. Njoftime
  4. >
  5. Njoftim per fitues
  6. >
  7. Njoftim fituesish i dates…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 13 shtator 2019 , si bashkëpunëtorë të jashtëm per hartimin e 2 programeve te kurseve te unifikuara te formimit profesional, komisioni vendosi :

Për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Servis xhenerik në automjetet e lehta” shtyrjen deri ne daten 4/10/2019 ora 12:00

Për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Shërbime shitjeje” shtyrjen deri ne daten 4/10/2019 ora 12:00

 

Tirane me 30 shtator 2019