Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 12 shtator 2019 , “REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST “For Expert for the Road Map for the Implementation of the National Adult Learning Agenda” komisioni i ngritur vendosi te shpalle fitues:

1. Mirela Andoni

Tirane me 4 Tetor 2019