AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

NJOFTIM FITUESISH i datës 8 Nentor 2018, në kuadër të aktivitetit promovues mbi praktikat më të mira në të nxënit e të rriturve.

  1. Kreu
  2. >
  3. Njoftime
  4. >
  5. Njoftim per fitues
  6. >
  7. NJOFTIM FITUESISH i datës…

Mbështetur në njoftimin e datës 1 Nëntor 2018 – “Kërkohet përkthyes për të ofruar përkthimin simultan, Anglisht-Shqip dhe anasjelltas” shpallet  fitues kandidatja e mëposhtme:

Ermira Agolli

në përkthimin simultan, Anglisht – Shqip dhe anasjelltas, e cila do të përkthejë në datën 9 Nëntor 2018. 

Tiranë, 08 Nëntor 2018