Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 27 Mars  2019 “We are looking for an external audit”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues:

1. Valbona merko
Tirane me 8 Prill 2019