AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

NJOFTIM FITUESISH TE DATES 14 TETOR 2015 TË BASHKËPUNËTORËVE TË AKAFPK-SË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE: “DETARI”, niveli II në KSHK.

 1. Kreu
 2. >
 3. Njoftime
 4. >
 5. Njoftim per fitues
 6. >
 7. NJOFTIM FITUESISH TE DATES…

Mbështetur në njoftimin e datës 06 TETOR 2015 për bashkëpunim në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “DETARI”, niveli II në KSHK, shpallen  fitues kandidatët e mëposhtëm:

 1. Leonard Xhaxho
 2. Gazment Sina
 3. Llambi Huta
 4. Ylli Qevani

Tiranë, 14 Tetor 2015