AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Njoftim fituesish të datës 26 tetor 2015

 1. Kreu
 2. >
 3. Njoftime
 4. >
 5. Njoftim per fitues
 6. >
 7. Njoftim fituesish të datës…

Mbështetur në njoftimin e datës 16 tetor 2015 për bashkëpunim në fushën e hartimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional të Profilit “Miniera” Niveli II, të drejtimit mësimor “Gjeologji-miniera”, shpallen fitues kandidatët e mëposhtëm:

 1. Edmond Hoxha,
 2. Kristaq Muska
 3. Nexhbedin Marku
 4. Berti Tona

Shpallja e fituesve për hartimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional të:

 1. Profilit “Modelim”, Niveli II, të drejtimit mësimor “Tekstil-konfeksione”.
 2. Drejtimit mësimor “Teknologji kimike” Niveli III.
 3. Profilit “Teknologji e përpunimit të metaleve” Niveli II, të drejtimit mësimor “Mekanikë”

shtyhet në një afat të pacaktuar.

Tiranë, 26.10.2015