Mbështetur në njoftimin e datës 09 Tetor 2020 “We are looking for Albanian Language Teacher for Foreigner (refugees and asylum seekers) FORWORK Project”, komisioni mbasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve vendosi të shpall fituese kandidaten  e mëposhtme:

Znj. Etleva Doka

Tiranë më 20 Tetor 2020