AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Njoftim për fitues i datës 29 qershor 2022, për bashkëpunëtorë për rishikimin e 3 skeletkurrikulave të AP

 1. Kreu
 2. >
 3. Njoftime
 4. >
 5. Njoftim per fitues
 6. >
 7. Njoftim për fitues i…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 17 qershor 2022: “Për rishikimin e 4 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2022-2023”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:

 1. Bashkëpunëtorë për rishikimin e Skeletkurrikulit të profilit mësimor “Shërbime motori”, Niv. III i KSHK, të drejtimit mësimor “Shërbime mjetesh transporti”.
 • Andrea Kërkeshi – (specialist i kategorisë së lartë)
 • Fabian Saraçi – (specialist i kategorisë së lartë)
 • Vojsava Delilaj – (specialiste e kategorisë së lartë)
 • Nexhmi Ferhati – (specialist i kategorisë së lartë)
 • Emiranda Findiku – (specialiste e kategorisë së lartë)
 1. Bashkëpunëtorë për rishikimin e Skeletkurrikulit të profilit mësimor “Shërbime xhenerike”, Niv. III i KSHK, të drejtimit mësimor “Shërbime mjetesh transporti”.
 • Andrea Kërkeshi – (specialist i kategorisë së lartë)
 • Fabian Saraçi – (specialist i kategorisë së lartë)
 • Vojsava Delilaj – (specialiste e kategorisë së lartë)
 • Nexhmi Ferhati – (specialist i kategorisë së lartë)
 • Emiranda Findiku – (specialiste e kategorisë së lartë)
 1. Bashkëpunëtorë për rishikimin e Skeletkurrikulit të profilit mësimor “Shërbime elektro-auto”, Niv. III i KSHK, të drejtimit mësimor “Shërbime mjetesh transporti”.
 • Fabian Saraçi – (specialist i kategorisë së lartë)
 • Vojsava Delilaj – (specialiste e kategorisë së lartë)
 • Nexhmi Ferhati – (specialist i kategorisë së lartë)
 • Jovana Hebibasi – (specialiste e kategorisë së mesme)
 1. Aplikimi për bashkëpunëtorë për rishikimin e Skeletkurrikulit të profilit mësimor “Guidë turistike”, Niv. III i KSHK, të drejtimit mësimor “Hoteleri-turizëm”, shtyhet deri në dt. 06 Korrik 2022, ora 16.30.