AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Njoftim për fitues i datës 8 Korrik 2022, për bashkëpunëtorë për rishikimin e 1 skeletkurrikuli të AP

 1. Kreu
 2. >
 3. Njoftime
 4. >
 5. Njoftim per fitues
 6. >
 7. Njoftim për fitues i…
Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 29 qershor 2022 për shtyrjen e afatit të aplikimit të bashkëpunëtorëve për rishikimin e një skeletkurrikuli të AP (në vijim të njoftimit të datës 17 qershor 2022), komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:
 1. Bashkëpunëtorë për rishikimin e Skeletkurrikulit të profilit mësimor “Guidë turistike”, Niv. III i KSHK, të drejtimit mësimor “Hoteleri-turizëm”.
 • Alma Ferhati – (specialiste e kategorisë së lartë)
 • Leonard Vlashaj – (specialist i kategorisë së mesme)
 • Ira Roço – (specialiste e kategorisë së lartë)