Mbështetur në njoftimin e datës 29.12.2014 për bashkëpunëtorë të jashtëm të AKAFPK-së në pozicionin MENAXHER/E PROJEKTI dhe MENAXHER/E I/E FINACES në kuadër të Projektit “Skemat e Çirakërisë për Punësimin e të Rinjve në Shqipëri – Apprenticeship Schemes for Youth Employability in Albania”, komisioni, pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve dhe intervistat e tyre, shpalli fitues për pozicionet:

MENAXHER/E PROJEKTI

Elona DACI             

dhe

MENAXHER/E I/E FINACES

Mirela KELLEZI

AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE (AKAFPK) – (Godinë katër katëshe, Kati i katërt)

Rruga: Naim Frashëri,  Nr. 37, Tiranë, (Pranë “21 dhjetorit”)

Web site: www.akafp.gov.al

Tel/fax.+355 4 2230497

 

 

 

 

Tiranë, 27.03.2015