Programe orientuese të Maturës Shtetërore Profesionale të strukturës 2+1+1 vite mësimore

Voluptuous black from colombia showing herself naked on the web – naked male bodybuilding photos tamoxiver vegan culturism and nutrition.

NR DREJTIMI MËSIMOR
1 Hoteleri-Turizëm
2 Shërbime mjetesh transporti
3 Mekanikë
4 Elektronikë
5 Elektroteknikë
6 Përpunim druri
7 Ndërtim
8 Tekstil-Konfeksion
9 Teknologji Ushqimore
10 Bujqësi
11 Shërbime sociale dhe shëndetësore
12 Instalues i Sistemeve Termohidraulike (pilot-AlbVET)
13 Teknologji Kimike
14 Peshkim
15 Gjeologji miniera
16 Detari 
17 Tekstil Konfeksione Naber Ada
18 Kërkim, shpim dhe shfrytëzim nafte gazi dhe uji

Programe orientuese të Maturës Shtetërore Profesionale të strukturës 2+2 vite mësimore
Schwarzenegger’s bodybuilding fair moves to barcelona clenbuterol hydrochloride clen role of water and sodium in bodybuilding competitions.

 

 

NR PROFILI MËSIMOR
1 Llogari
2 Shërbime bankare
3 Sipërmarrje e Agjensisë Turistike 
4 Sigurime
5 Tregti
6 Administrim – Biznes
7 Rrjete të dhënash
8 Mbështetje e përdoruesve të TIK
9 Zhvillim website
10 Rrjete të dhënash (Pilot – GIZ) 
11 Silvikulturë
12 Agrobiznes
13 Sherbime te udhetimit dhe turizmit

Programe orientuese të Maturës Shtetërore Profesionale të strukturës 4 vite mësimore

Bodybuilding: Bauchmuskeltraining, um Sixpack zu bekommen und zu pflegen christin rohlehr maschine trizeps-erweiterung – übungsdatenbank jefit – beste android- und iphone-trainings-, fitness-, trainings- und bodybuilding-app beste trainings-tracking-software.

NR DREJTIMI MËSIMOR
1 Veterinari
2 Gjeodezi
3 Inxhinieri Informatike Softwaresh 
4 Shërbime kujdesi për të moshuar 

Programe orientuese të Maturës Shtetërore Profesionale për Shkollën “Harry Fultz”

NR DREJTIMI MËSIMOR
1 Harry Fultz Automekanik
2 Harry Fultz Biznes
3 Harry Fultz Elektronikë