Programe orientuese të Maturës Shtetërore Profesionale të strukturës 2+1+1 vite mësimore

Programe orientuese të Maturës Shtetërore Profesionale të strukturës 2+2 vite mësimore

Programe orientuese të Maturës Shtetërore Profesionale të strukturës 4 vite mësimore

Programe orientuese të Maturës Shtetërore Profesionale për Shkollën “Harry Fultz”