AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Shkolla e Mesme Teknike Elektrike “Gjergj Canco”​

  1. Home
  2. /
  3. Uncategorized
  4. /
  5. Shkolla e Mesme Teknike…

Shkolla e Mesme Teknike Elektrike “Gjergj Canco” Tiranë

Të dhënat e identitetit ligjor dhe fiskal: NIPT-K517170121

Dokument Akreditimi:

Kategoria: Arsim Profesional

Tipi: Publik

Statusi: Aktiv

Adresa: Rruga “Bernardin Palaj”, Tiranë

Tel: 042485858

Email: teknikeelektrike@hotmail.com

Website: https://gjergjcanco.edu.al/