AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Publikime

Kreu > Evente

Work shop për hartimin dhe validimin e standardeve/përshkrimeve të kualifikimeve “Rrjete të dhënash”, “Mbështetje e përdoruesve TIK” dhe “Programim”

Work shop për hartimin dhe validimin e standardeve/përshkrimeve të kualifikimeve “Rrjete të dhënash”, “Mbështetje e përdoruesve TIK” dhe “Programim”

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK) në   bashkëpunim me projektit Skill…

Takimi i Vizionit të Politikave për rolin e vlerësimit të jashtëm në rajon – Beograd 2022

Takimi i Vizionit të Politikave për rolin e vlerësimit të jashtëm në rajon – Beograd 2022

Në datë 3 Mars 2022 u mbajt në Beograd takimi i Vizionit të Politikave…

RRITJA E CILËSISË SË ARSIMIT DHE FORMIMIT PROFESIONAL Zhvillimi i standardit të profesionit “Teknik i mesëm në bujqësi”

RRITJA E CILËSISË SË ARSIMIT DHE FORMIMIT PROFESIONAL Zhvillimi i standardit të profesionit “Teknik i mesëm në bujqësi”

Arsimi dhe Formimi Profesional (AFP) pajis individët me njohuri, shprehi dhe kompetenca, qё kёrkohen…

Takimi kombëtar për zhvillimin e standardeve të kompetencave të vlerësuesit të jashtëm.

Takimi kombëtar për zhvillimin e standardeve të kompetencave të vlerësuesit të jashtëm.

Në datë 7 korrik 2022 u mbajt në Tirane tek Hotel Boutique Kotoni takimi…

Work shop për hartimin dhe validimin e standardit të profesionit “Teknik website” dhe standardit të kualifikimit “Zhvillim website”

Work shop për hartimin dhe validimin e standardit të profesionit “Teknik website” dhe standardit të kualifikimit “Zhvillim website”

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK) në   bashkëpunim me projektit Skill…

Workshop-i për ngritjen dhe funksionimin e Komiteteve Sektoriale (KS)

Workshop-i për ngritjen dhe funksionimin e Komiteteve Sektoriale (KS)

Në datën 4 – 5 Shkurt, 2020 në Tirana International Hotel u organizua workshop-i…