AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Takimi rajonal i komponentëve të AFP-së dhe Agjencive të sigurimit të cilësisë për cilësinë e të mesuarit me bazë punën

  1. Home
  2. /
  3. Veprimtari
  4. /
  5. Takimi rajonal i komponentëve…

Takimi rajonal i EQET SEE VET dhe Agjencive të sigurimit të cilësisë për zhvillimin e rekomandimeve dhe mjeteve për vlerësimin e jashtëm të mësimit me bazë punën u organizua me sukses më datat 17 dhe 18 tetor në Kishinau, Republika e Moldavisë.

Në këtë diskutim fokus kryesor ishte sigurimi i cilësisë së mësimit me bazë punën përmes sistemit të vlerësimit të jashtëm. U shqyrtuan mënyrat në të cilat vlerësimi i jashtëm mund të kontribuojë në cilësinë e mësimit me bazë punën, duke marrë në konsideratë rrethanat kombëtare, autoritetet, përgjegjësitë dhe mandatet.. Më shumë