AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Transferimi i nxënësve

Kreu > Çfare ofrojmë > Dokumenta Kurrikulare > Transferimi i nxënësve

Udhezim nr 21, dt. 09.07.2015 i perbashket per procedurat e transferimit te nxënësve

Rregullore per procedurat e transferimit te nxenesve