AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Skeletkurrikula të AP

Kreu > Çfare ofrojmë > Dokumenta Kurrikulare > Skeletkurrikula të AP

Skeletkurrikula të AFP-së 2023-2024

Programe të Kurseve të Unifikuara FP

Programe të kurseve të FP

Materiale mësimore mbështetëse

Materiale udhëzuese

Programe lëndore

Skeletkurrikula kalimtare