AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Skeletkurrikula të AP

Kreu > Çfare ofrojmë > Dokumenta Kurrikulare > Skeletkurrikula të AP

Skeletkurrikula të AFP-së 2022-2023

Programe të Kurseve të Unifikuara FP

Programe të kurseve të FP

Materiale mësimore mbështetëse

Materiale udhëzuese

Programe lëndore

Skeletkurrikula kalimtare