AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Vetëvlerësimi i IoAFP-ve​

Kreu > Çfarë ofrojmë > Vetëvlerësimi i IoAFP-ve​

Raporti Kombëtar i VV 2022-2023

Metodologjia e procesit të vetëvlerësimit

Raporti i vetëvlerësimit IoAFP Template

Akreditimi Institucional i IOAFP-ve

Institucione të akredituara​

Institucione në proces akreditimi​

Monitorimi i ofruesve të akredituar të AFP-së​

Njohja e të nxënit të mëparshëm

Njohja e të nxënit të mëparshëm: është procesi i mësimnxënies, nëpërmjet të cilit rezultatet e të nxënit të një individi njihen zyrtarisht si aftësi dhe kompetenca, si nëpërmjet dhënies së një kualifikimi në formën e një certifikate, diplome apo titulli, ashtu edhe nëpërmjet dhënies së ekuivalencës, njësive të krediteve, vleftësimit të aftësive dhe/ose kompetencave të fituara.