AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

KS I Mikpritjes dhe Turizmit​

Kreu > Komitetet Sektoriale > KS I Mikpritjes dhe Turizmit​

Ky komitet është ngritur me Urdhrin e përbashkët të ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe të ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 64, datë 30.3.2021 “Për ngritjen dhe përbërjen e Komitetit Sektorial të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit”.