AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

KS I Mikpritjes dhe Turizmit​

Kreu > Komitetet Sektoriale > KS I Mikpritjes dhe Turizmit​

Ky komitet është ngritur me Urdhrin e përbashkët të ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe të ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 163 datë 06.06.2023 “Për ngritjen dhe përbërjen e Komitetit Sektorial të Mikpritjes dhe Turizmit”.