AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftime për fitues

Kreu > Njoftime > Njoftime për fitues

Njoftim për fitues i dt. 14 maj 2024, si bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin e klasave 10 dhe 11 të 21 Skeletkurrikulave të Kualifikimeve të Arsimit Profesional për vitin shkollor 2024-25.

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës të datës 7 maj 2024 “Për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin e klasave 10 dhe 11 të 21 Skeletkurrikulave të Kualifikimeve të Arsimit Profesional për vitin shkollor 2024-25”, komisioni bëri vlerësimin dhe renditjen e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm me kontratë dhe […]

Njoftim për fitues i dt. 7 maj 2024, si bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e 10 materialeve mësimore mbështetëse për lëndët/modulet profesionale të skeletkurrikulave të Arsimit Profesional.

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës të datës 22 prill 2024 “Për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e 10 materialeve mësimore mbështetëse për lëndët/modulet profesionale të skeletkurrikulave të Arsimit Profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin […]

Njoftim për fitues i dt. 7 maj 2024, si bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin e 4 skeletkurrikulave të AP për vitin shkollor 2024-2025.

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës të datës 22 prill 2024 “Për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin e 4 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2024-25”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Për rishikimin e skeletkurrikulit të […]

Njoftim për fitues i dt. 03 maj 2024, mbi bazën e njoftimit në faqen e AKAFPK-së, të datës 22 prill 2024, si bashkëpunëtorë të jashtëm, trajnerë për vlerësimin e mësimdhënësve të kulturës profesionale, kandidatë për kategorinë e kualifikimit “Mësues mjeshtër”, nëpërmjet seancave mësimore të hapura.

Komisioni i ngritur me Urdhër nr. 4, me nr. Protokolli 7, datë 05.01.2024, pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin e kandidatëve që aplikuan si bashkëpunëtorë të jashtëm trajnerë për vlerësimin e mësimdhënësve të kulturës profesionale, kandidatë për kategorinë e kualifikimit “Mësues mjeshtër”, nëpërmjet seancave mësimore të hapura, vendosi: Të shpallë fitues si bashkëpunëtorë të jashtëm, trajnerë […]

Njoftim për fitues i dt. 03 maj 2024, mbi bazën e njoftimit në faqen e AKAFPK-së, të datës 15 prill 2024, si bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e njësive të testeve të dy provimeve të kualifikimit (2024), për mësimdhënësit e kulturës profesionale në AFP

Komisioni i ngritur me Urdhër nr. 4, me nr. Protokolli 7, datë 05.01.2024, pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin e 10 kandidatëve që aplikuan si bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e njësive të testeve të dy provimeve të kualifikimit (2024) për mësimdhënësit e kulturës profesionale në AFP, vendosi si më poshtë: Të shpallë fitues si bashkëpunëtorë […]

Njoftim fituesish i dates 30 Prill 2024 – për specialistë të jashtëm për rishikimin e standardit të kualifikimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së, të datës 22.04.2024, për specialistë të jashtëm për rishikimin e standardit të kualifikimit profesional,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues specialistët e jashtëm: “Shërbime bankare”, niveli IV në KSHK (rishikim), referuar nivelit IV në […]

Njoftim fituesish i dates 30 prill 2024 – për bashkëpunëtorë të jashtëm (vlerësues të jashtëm) për akreditimin institucional të ofruesit publik të AFP-së, Shkollës së mesme Profesionale “Kolin Gjoka” Lezhë.

Për vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e njoftimit të shpallur në faqen e AKAFPK, të datës 23 prill 2024 për bashkëpunëtorë të jashtëm (vlerësues të jashtëm) për akreditimin institucional të ofruesit publik të AFP-së, Shkollës së mesme Profesionale “Kolin Gjoka” Lezhë. Komisioni i ngritur me Urdhër nr. 4, me nr. Protokolli 7, datë […]

Njoftimi fituesish i datës 15 prill për specialistë të jashtëm për hartimin/rishikimin e standardeve të profesioneve

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 12 prill 2024 për specialistë të jashtëm për hartimin/rishikimin e standardeve të profesioneve: “Teknik i kontrollit të linjave të automatizuara” (hartim) dhe “Teknik i riparimit të pajisjeve elektronike” (rishikim), komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:  “Teknik […]

Njoftim fituesish i datës 8 prill 2024 për bashkëpunëtorë të jashtëm (vlerësues të jashtëm) për akreditimin institucional të ofruesit publik të AFP-së, Shkollës së mesme Profesionale “Stiliano Bandilli” Berat.

Komisioni i ngritur me Urdhër nr. 4, me nr. Protokolli 7, datë 05.01.2024 pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin e kandidatëve, si bashkëpunëtorë të jashtëm (vlerësues të jashtëm) për akreditimin institucional të ofruesit publik të AFP-së, Shkollës së mesme Profesionale “Stiliano Bandilli” Berat, vendosi të shpallë fitues si më poshtë: Fabian Saraçi – specialist i kategorisë […]

Njoftim i dates 26 Mars 2024 – per vleresimin e kandidateve si specialist te jashtem per hartimin/rishikimin e standardeve te profesioneve

Komisioni i ngirtur me Urdher nr 4 date 05.01.2024, pasi shqyrtoi dhe vleresoi dokumentacionin e kandidateve per hartimin/rishikimin e standardeve te profesioneve : Teknik i kontrollit te linjave te automatizuara (hartim) Teknik i riparimit te pajisjeve elektronike (rishikim) vendosi shtyrjen e njoftimit per nje date tjeter per shkak te mosplotesimit te numrit minimal te anetareve […]

Njoftim për fitues i dt. 13 mars 2024, si bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Kuzhinë”, niv. III i KSHK (3 vjeçar).

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 5 mars 2024 “Për shtyrjen e afatit të aplikimit për bashkëpunëtorë në hartimin e skeletkurikulit të profilit mësimor “Kuzhinë”, niv. III i KSHK (3 vjeçar), për vitin shkollor 2024-2025”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi […]

Njoftim fituesish i dates 12 Mars 2024 – për specialistë të jashtëm për rishikimin e standardeve të kualifikimeve profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së, të datës 04.03.2024, për specialistë të jashtëm për rishikimin e standardeve të kualifikimeve profesional, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues specialistët e jashtëm: “Kopshtari”, niveli III në KSHK (rishikim), referuar nivelit III në KEK […]