AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftime për fitues

Kreu > Njoftime > Njoftime për fitues

Njoftim fituesish i dates 25 Tetor 2019 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimit të 4 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2020-2021

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 16 tetor 2019 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimit të 4 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2020-2021, komisioni i ngritur , pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve,(Shih dosjet e bashkëpunëtorëve, bashkëlidhur procesverbalit), vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm: Për rishikimin e […]

Njoftim fituesish i dates 07 tetor 2019 – kerkohen bashkepunetore per hartimin e 2 programeve te kurseve te unifikuara te formimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 30 shtator 2019 , si bashkëpunëtorë të jashtëm per hartimin e 2 programeve te kurseve te unifikuara te formimit profesional, komisioni vendosi : Për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Servis xhenerik në automjetet e lehta” 1. Vladimir Jovani 2. Fabian Saraci 3. […]

Njoftim fituesish i dates 7 Tetor 2019 – si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 13 shtator 2019 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional për rishikimin e skeletkurrikulit së profilit mësimor “Sigurime” Niveli III i AP, të drejtimit mësimor “Ekonomi biznes”, për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Frutikulturë”, Niveli II i AP, të drejtimit […]

Njoftim fituesish i dates 07 tetor 2019 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e materialeve mesimore te arsimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 16 shtator 2019 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në hartimin e materialeve mesimore, komisioni i ngritur vendosi te shpalle fitues: Për lëndën profesionale “Bazat e elektroteknikës”, kl.10, (144 orë), të drejtimit mësimor “Elektroteknikë”, Niveli I i AP 1. Emanuela Shkupi 2. Myzejen Menkulazi Tirane me 7 Tetor 2019

Njoftim fituesish i dates 4 tetor 2019 – REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST “For Expert for the Road Map for the Implementation of the National Adult Learning Agenda”

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 12 shtator 2019 , “REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST “For Expert for the Road Map for the Implementation of the National Adult Learning Agenda” komisioni i ngritur vendosi te shpalle fitues: 1. Mirela Andoni Tirane me 4 Tetor 2019

Njoftim fituesish i dates 30 shtator 2019 – kerkohen bashkepunetore per hartimin e 2 programeve te kurseve te unifikuara te formimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 13 shtator 2019 , si bashkëpunëtorë të jashtëm per hartimin e 2 programeve te kurseve te unifikuara te formimit profesional, komisioni vendosi : Për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Servis xhenerik në automjetet e lehta” shtyrjen deri ne daten 4/10/2019 ora 12:00 […]

Njoftim fituesish i dates 30 Shtator 2019 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e materialeve mesimore te arsimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 16 shtator 2019 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në hartimin e materialeve mesimore, komisioni i ngritur vendosi te shpalle fitues:   Për lëndën profesionale “Zookulturë”, kl.12, (68 orë), të profileve mësimore “Prodhim shtazor”, Niveli II i AP dhe “Mbarështrim i kafsheve dhe i shpendëve”, Niveli II i AP. […]

Njoftim fituesish i dates 30 Shtator 2019 – Kerkohen bashkepunetore per rishikimin e skeletkurrikulave te arsimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 13 shtator 2019 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional për rishikimin e skeletkurrikulit së profilit mësimor “Llogari” Niveli III i AP, të drejtimit mësimor “Ekonomi biznes”,  për rishikimin e skeletkurrikulit së profilit mësimor “Sigurime” Niveli III i AP, të drejtimit […]

Njoftim fituesish i dates 13 shtator 2019 – Kerkohen bashkepunetore te jashtem ne hartimin e pershkrimit te kualifikimeve profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 09 shtator 2019 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të  përshkrimeve të kualifikimeve profesionale                 “Tekstil” niveli  III  në KSHK, (rishikim) “Tekstil-konfeksion” niveli IV  në KSHK, (rishikim) Komisioni pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve,(Shih dosjet e bashkëpunëtorëve, bashkëlidhur procesverbalit), vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të […]

Njoftim fituesish i datës 30 Gusht 2019 – Kerkohen bashkepunetore ne hartimin e bankës së testeve për kualifikimet profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 22 Gusht 2019 “Kerkohen bashkepunetore ne hartimin e bankës së testeve për kualifikimet profesionale”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpalle fitues Per hartimin e bankës së testeve për kualifikimin profesional Elektronike Niv III 1.Elida Mesi […]

Njoftim fituesish i datës 23 Gusht 2019 – për “punonjës mirëmbajtjeje” (mirëmbajtje asetesh) me kontratë me afat të caktuar dhe kohë të pjesshme (6 ore/ditë).

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 23 Korrik 2019 “Kerkohet “punonjës mirëmbajtjeje” (mirëmbajtje asetesh) me kontratë me afat të caktuar dhe kohë të pjesshme (6 ore/ditë).”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, dhe vendosi të shpalle fitues: Musa Coha Tirane me 23 Gusht 2019

Njoftim fituesish i datës 18 korrik 2019 – Kerkohen bashkepunetore në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 08 Korrik 2019 “Kerkohen bashkepunetore në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpalle fitues: Për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Mbarështrim të kafshëve dhe shpendëve”, niveli III, […]