AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Njoftime për fitues

Kreu > Njoftime > Njoftime për fitues

Njoftim fituesish i datës 18 Shkurt 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të materialeve mësimore në mbështetje të lëndeve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 7 Shkurt  2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të materialeve mësimore në mbështetje të lëndeve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e materialit mësimor “Mbrojtje e […]

Njoftim fituesish i datës 18 shkurt – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulave të reja të arsimit profesional, për vitin shkollor 2019-2020

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 7 Shkurt  2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e e rishikimit te skeletkurrikulave të arsimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e skeletkurrikulit të ri të profilit mësimor “Shërbime kujdesi për kafshë”  Niveli II i AP, […]

Njoftim fituesish i datës 18 Shkurt 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e rishikimit te skeletkurrikulave të arsimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 6 Shkurt  2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e e rishikimit te skeletkurrikulave të arsimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues: Për rishikimin e skelet kurrikulit të profilit mësimor “Shërbime motorike”  Niveli II i AP, të […]

Njoftim fituesish i datës 18 Shkurt 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të programeve orientuese të niveleve

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 4 Shkurt 2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të programeve orientuese të niveleve”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e programit orientues të nivelit për kualifikimin profesional Detari Niveli III, komisioni […]

Njoftim fituesish i datës 18 Shkurt 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 6 Shkurt  2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional “Makinat metalpunuese”  Niveli III në KSHK (rishikim) 1.Jovan […]

Njoftim fituesish i datës 11 Shkurt 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të programeve orientuese të niveleve

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 4 Shkurt  2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të programeve orientuese të niveleve”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e programit orientues të nivelit për kualifikimin profesional Detari Niveli III Shtyhet […]

Njoftim fituesish i datës 11 Shkurt 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 4 Shkurt 2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional “Sigurime”, niveli IV në KSHK, (rishikim) 1.Jonida […]

Njoftim fituesish i datës 8 Shkurt 2019 – Kërkohet punonjës pastrimi/ sanitar” me kontratë me afat të caktuar dhe kohë të pjesshme (6 ore/ditë).

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 28 Janar 2019 “Kërkohet punonjës pastrimi/ sanitar” me kontratë me afat të caktuar dhe kohë të pjesshme (6 ore/ditë),  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve,  dhe vendosi të shpallë fitues: Znj. Këze Tako Tiranë më 8 Shkurt 2019

Njoftim fituesish i datës 5 Shkurt 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 21 Janar 2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional “Tekonologjia e perpunimit te naftes“niveli III në […]

Njoftim fituesish i datës 28 Janar 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 21 Janar 2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional “Modelim“niveli III në KSHK, (rishikim) Anila Zajmi […]

Njoftim fituesish i datës 14 Janar 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 7 Janar 2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional “Rrobaqepsi“niveli III në KSHK, (rishikim) Anila Zajmi […]

Njoftim fituesish i dates 12 Nentor 2018 – Kerkohen bashkepunetore ne fushen e hartimit te kurseve te unifikuara te formimit profesional

Komisioni  pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve, vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm: Për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional në profesionin “Mobilieri” 1.Majlinda Sekja 2.Petrit Gorenca 3.Remzi Rokonanaj Tirane me 12 Nentor 2018