AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Njoftime për fitues

Kreu > Njoftime > Njoftime për fitues

Njoftim fituesish i dates 9 Maj 2022- Për BASHKËPUNËTORË PËR VLERËSUES TË JASHTËM TË PROCESIT TË AKREDITIMIT

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 26 Prill 2022: “Për BASHKËPUNËTORË PËR VLERËSUES TË JASHTËM TË PROCESIT TË AKREDITIMIT”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Bashkëpunëtorë për akredimin e Shkollës Teknike Elektrike “Gjergj Canco” Rudina Gjoka Klodiana Skoti […]

Njoftim fituesish i dates 28 Prill 2022-Për BASHKËPUNËTORË PËR VLERËSUES TË JASHTËM TË PROCESIT TË AKREDITIMIT

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 20 Prill 2022: “Për BASHKËPUNËTORË PËR VLERËSUES TË JASHTËM TË PROCESIT TË AKREDITIMIT”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Bashkëpunëtorë për akredimin e Qendrës Multifunksionale Kamëz Flutura Vaqarri Urani Sota Renata Qatipi […]

Njoftim fituesish i dates 28 Prill 2022 – kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të standardit të kualifikimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 20 Prill 2022: “kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të standardit të kualifikimit profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e standardit të kualifikimit profesional “Shërbime xhenerike” , niveli III  në […]

Njoftim për fitues i datës 22 prill 2022, për bashkëpunëtorë për hartimin e Standardit të Profesionit “Mësimdhënës të kulturës profesionale në AFP”

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 12 Prill 2022: “Për hartimin e Standardit të Profesionit “Mësimdhënës të kulturës profesionale në AFP”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Bashkëpunëtorë për hartimin e Standardit të Profesionit “Mësimdhënës të kulturës profesionale […]

Njoftim fituesish i dates 19 prill 2022 – Kërkohen bashkepunetore per hartimin e Programeve Orientuese per provime te niveleve te Kualifikimeve Profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 11 Prill 2022: “Për hartimin e hartimin e Programeve Orientuese per provime te niveleve te Kualifikimeve Profesionale, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Bashkëpunëtorë për hartimin e Programeve Orientuese per provime te […]

Njoftim fituesish i dates 17 Mars 2022- kerkohen bashkepunetore per hartimin e standardit te Kualifikimit Profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 7 Mars 2022: “Për hartimin e standardit te Kualifikimit Profesional “Pyje” Niveli II ne KSHK (rishikim), komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Abdulla Diku – Specialist i Nivelit te Larte Majlinda Sekja […]

Njoftim për fitues i datës 03 mars 2022, për bashkëpunëtorë për rishikimin e 3 skeletkurrikulave të AP

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 14 Shkurt 2022: “Për rishikimin e 3 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2022-2023”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:  Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Muratim dhe […]

Njoftim për fitues i datës 03 mars 2022, për bashkëpunëtorë për hartimin e 4 Materialeve mësimore të lëndëve të AP

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 21 Shkurt 2022: “Për hartimin e 4 Materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve të skeletkurrikulave të arsimit profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:  Bashkëpunëtorë për hartimin e materialit mësimor të […]

Njoftim për fitues i datës 03 mars 2022, për bashkëpunëtorë për hartimin e 1 skeletkurrikuli të ri të AP

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 14 Shkurt 2022: “Për hartimin e 1 skeletkurrikuli të ri të arsimit profesional për vitin shkollor 2022-2023”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:  Bashkëpunëtorë për hartimin e Skeletkurrikulit të ri të […]

Njoftim fituesish i dates 24 Janar 2022 – Kerkohen bashkepunetore te jashtem per hartimin e programeve orientuese per provimin e nivelit te kualifikimit profesional

Komisioni i ngritur, pasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve per njoftimin e dates 17 Janar 2022 ” per hartimin e programeve orientuese per provimin e nivelit te kualifikimit profesional ” vendosi te shpalle fitues: Punime dekorative dhe bojatisje, Niv III ne KSHK Silvana Pavaci – Specialist i kategorise se Larte Safie Sina – Specialist i kategorise […]

Njoftim fituesish i dates 23 Shkurt 2022 – Per bashkepunetore te jashtem në fushën e hartimit të standardit të kualifikimit profesional

Komisioni i ngritur, pasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve per njoftimin e dates  14 Shkurt 2022 – kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të standardit të kualifikimit profesional vendosi te shpalle fitues: Mekanikë, niveli II  në KSHK, (rishikim) Fuat Sinaj – Specialist i Nivelit te Larte Evgjeni Sinanaj – Specialist i Nivelit te Larte Artur Hoxha […]

Njoftim fituesish i dates 23 Shkurt 2022 – Per bashkepunetore te jashtem në fushën e hartimit të standardit të profesionit

Komisioni i ngritur, pasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve per njoftimin e dates  14 Shkurt 2022 – kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të standardit të kualifikimit profesionit vendosi te shpalle fitues: Motorrist,  Fuat Sinaj – Specialist i Nivelit te Larte Shpetim Xhetani – Specialist i Nivelit te Larte Fabian Saraci- Specialist i Nivelit te Larte […]