AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftime për fitues

Kreu > Njoftime > Njoftime për fitues

Njoftim fituesish i datës 14 Tetor 2016 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2017-2018:

Vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e HARTIMIT TË  SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL PËR VITIN SHKOLLOR 2017-2018: 1.“Mirëmbajtje Ndërtesash”, Niveli II të drejtimit mësimor “Ndërtim” Niveli I. Komisioni pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve, vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm: Për hartimin e skeletkurrikulave […]

Njoftim fituesish i datës 14 Tetor 2016 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të programeve orientuese për provimet përfundimtare dhe për maturën shtetërore profesionale për kualifikimet profesionale:

Vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e HARTIMIT TË PROGRAMEVE ORIENTUESE PËR PROVIMET PËRFUNDIMTARE DHE PËR MATURËN SHTETËRORE PROFESIONALE PËR KUALIFIKIMET PROFESIONALE: Komisioni pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve, vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm: “Teknologji Kimike”, Niveli III (vetëm pjesa e praktikës profesionale) […]

Njoftim fituesish i datës 7 Tetor 2016 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e njoftimit në faqen e AKAFPK-së , të datës 30 shtator 2016 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “Animim social”, Niveli III  në KSHK, “Mirëmbajtje ndërtesash”, Niveli III  në KSHK, “Poligrafi”, Niveli II  në KSHK Komisioni pasi shqyrtoi dhe vlerësoi […]

Njoftim fituesish i datës 7 Tetor – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

Mbi bazen e njoftimit të datës 30 shtator 2016 për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e HARTIMIT TË MATERIALEVE MËSIMORE NË MBËSHTETJE TË LËNDËVE MËSIMORE TË SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL: Për lëndën profesionale “Estetika dhe shërbimet speciale në restorant dhe bar”, kl.12 (68 orë), të profileve mësimore “Bar restorant”, Niveli II dhe “Kuzhinë pastiçeri”, Niveli […]

Njoftim fituesish i datës 7 Tetor 2016 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në hartimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional:

Mbështetur në njoftimin e datës 30 shtator 2016 komisioni pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve, vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm: Për hartimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2017-2018 “Kërkim, shpim dhe shfrytëzim nafte”, Niveli I. Kristaq Muska Spiro Thodhorjani Bashkim Cela Riza Aleti Për hartimin e skeletkurrikulave të arsimit […]

Njoftim fituesish i datës 4 Tetor 2016 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të programeve orientuese në arsimin profesional

Mbi bazën e njoftimit në faqen e AKAFPK-së , të datës 26 shtator 2016 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të programeve orientuese në arsimin profesional “Detari” , niveli I  , “Konfeksione”, (pilot NABER-ADA) niveli I  ,  “Miniera”, niveli II  , “Kuzhinë Pastiçeri”, (pilot ERASMUS+) , niveli II  , “Recepsion”, (pilot ERASMUS+) […]

Njoftim fituesish i datës 4 Tetor 2016 – për si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të bankave të testeve për kualifikimet profesionale

Mbi bazën e njoftimit në faqen e AKAFPK-së , të datës 26 shtator 2016 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të bankave  të testeve për kualifikimet profesionale: “Pyje” , niveli I , “Mobileri dhe tapiceri”, niveli II   “Riparime të pajisjeve elektronike”, niveli II  Komisioni pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve,(Shih dosjet e […]

Njoftim fituesish i datës 30 shtator 2016 -për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Mbi bazën e njoftimit në faqen e AKAFPK-së , të datës 23 shtator 2016 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Peshkim” (rishikim), niveli III  në KSHK, “Animim social”, III  në KSHK,  “Mirëmbajtje ndërtesash”, niveli III  në KSHK, “Poligrafi”, niveli II  në KSHK, “Shërbime kujdesi për kafshët”, niveli […]

Njoftim i datës 26 shtator 2016 për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Mbi bazën e njoftimit në faqen e AKAFPK-së , të datës 13 shtator 2016 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale 1. Agroturizëm, Niv III në KSHK     Komisioni pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve, vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm: Për hartimin e përshkrimeve të […]

Njoftim fituesish i datës 7 Shtator 2016 për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të bankës së testeve për kualifikimin profesional.

Mbështetur në njoftimin në faqen zyrtare të AKAFPK-së , të datës 29 gusht 2016 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit bankës së testeve për kualifikimin profesional “Ekonomi-Biznes”, Niveli I “Gjeologji-miniera”, Niveli I “Teknologji kimike”, Niveli I Komisioni pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve, vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm: Për […]

Njoftim fituesish i datës 7 Shtator 2016 për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të programit orientues për provimet përfundimtare për kualifikimin profesional.

Mbështetur në njoftimin në faqen zyrtare të AKAFPK-së , të datës 29 gusht 2016 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të programit orientues për provimet përfundimtare për kualifikimin profesional. 1. Teknologji e përpunimit të mishit e peshkut , Niveli II KSHK Komisioni pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve, vendosi të shpallë […]

Njoftim fituesish i datës 5 Shtator 2016 për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale.

Mbështetur në njoftimin në faqen zyrtare të AKAFPK-së , të datës 24 gusht 2016 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale Bujqësi (rishikim), niveli II  në KSHK, Mekanikë bujqësore (rishikim), niveli III  në KSHK,  Agroturizëm, niveli III  në KSHK, Gjeologji, niveli III  në KSHK, Kërkim- Shpim nafte, niveli […]