AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Njoftime për fitues

Kreu > Njoftime > Njoftime për fitues

NJOFTIM FITUESISH TE DATES 14 TETOR 2015 TË BASHKËPUNËTORËVE TË AKAFPK-SË NË FUSHËN E HARTIMIT TË SKELETKURRIKULIT TË ARSIMIT PROFESIONAL, TË KUALIFIKIMIT PROFESIONAL NË DREJTIMIN MËSIMOR “DETARI”, NIVELI

Mbështetur në njoftimin e datës 06 TETOR 2015 për bashkëpunim në fushën e hartimit të SKELETKURRIKULIT TË ARSIMIT PROFESIONAL, TË KUALIFIKIMIT PROFESIONAL NË DREJTIMIN MËSIMOR “DETARI”, NIVELI I, shpallen  fitues kandidatët e mëposhtëm: Leonard Xhaxho Gazment Sina Llambi Huta Ylli Qevani   Tiranë, 14 Tetor 2015

NJOFTIM FITUESISH TE DATES 14 TETOR 2015 TË BASHKËPUNËTORËVE TË AKAFPK-SË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE: “DETARI”, niveli II në KSHK.

Mbështetur në njoftimin e datës 06 TETOR 2015 për bashkëpunim në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “DETARI”, niveli II në KSHK, shpallen  fitues kandidatët e mëposhtëm: Leonard Xhaxho Gazment Sina Llambi Huta Ylli Qevani Tiranë, 14 Tetor 2015

NJOFTIM FITUESISH i datës 21 Shtator 2015, në kuadër të zbatimit të projektit “Skemat e Praktikës për Punësimin e të Rinjve në Shqipëri”, Përkthyes i gjuhës gjermane

Mbështetur në njoftimin e datës 14 shtator 2015 “Kërkohet përkthyes i gjuhës gjermane” shpallet  fitues kandidatja e mëposhtme: Hilda Themeli në përkthimin konsekutiv, Gjermanisht-Shqip dhe anasjelltas në datat 23 dhe 24 Shtator 2015 si edhe perkthime të materiale të ndryshme në mbështetje të këtij aktiviteti. Tiranë, 21 Shtator 2015

Njoftim fituesish i datës 18 Shtator 2015 të bashkëpunëtorëve të AKAFPK-së në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Mbështetur në njoftimin e datës 10 shtator 2015 për bashkëpunim në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “PËRPUNIM DRURI”, NIVELI IV NË KSHK, “NDËRTIM”, NIVELI IV NË KSHK, “TEKSTIL-KONFEKSIONE”, NIVELI IV NË KSHK, “BUJQËSI”, NIVELI IV NË KSHK, “TEKSTIL”, NIVELI III NË KSHK, shpallen  fitues kandidatët e mëposhtëm: Flora Toska Petrit Gorenca Bastri […]

Njoftim fituesish i datës 18 Shtator 2015 të bashkëpunëtorëve të AKAFPK-së për bashkëpunim lidhur me rishkimin e Programeve Orientuese për provimet përfundimtare për kualifikimet profesionale

Mbështetur në njoftimin e datës 10 shtator 2015 për bashkëpunim lidhur me rishkimin e Programeve Orientuese për provimet përfundimtare për kualifikimet profesionale: Ndërtim, Niveli I,Bujqësi, Niveli I, Përpunim druri, Niveli I, Shëbim Mjetesh Transporti, Niveli I,Teknologji ushqimore, Niveli III shpallen  fitues kandidatët e mëposhtëm: Silvana Pavaci në rishkimin e Programeve Orientuese për provimet përfundimtare për […]

NJOFTIM FITUESISH, Datë 11 Shtator 2015, PËR SHËRBIMIN E KONSULENCËS NDËRKOMBËTARE

Mbështetur në njoftimin e datës 07.07.2015 për bashkëpunëtorë të jashtëm të AKAFPK-së në pozicionin Konsulent Nderkombetar për Vlerësimin e  Fizibilitetit dhe Hartimin e një Udhërrefyesi  për Zbatimin e Skemave të Punës në Sistemin e Edukimit dhe Formimit  Profesional në Shqipëri,në kuadër të Projektit “Skemat e Çirakërisë për Punësimin e të Rinjve në Shqipëri – Apprenticeship […]

Njoftim fituesish i datës 7 Shtator 2015 të bashkëpunëtorëve të AKAFPK-së

Mbështetur në njoftimin e datës 31 Gusht 2015 për bashkëpunim në fushën e hartimit te bankës së testeve për kualifikimet profesionale: Rrobaqepësi, Niveli II, Shërbime elektroauto, Niveli II dhe Riparim i pajisjeve elektroshtëpiake, Niveli II, shpallen  fitues kandidatët e mëposhtëm: Adriana Cibaj Silvana Nini,        në hartimin e bankës së testeve për kualifikimet profesionale Rrobaqepësi, Niveli […]

Njoftim fituesish i dates 21 korrik 2015

Mbështetur në njoftimin e datës 13 korrik 2015 për bashkëpunim të jashtëm në fushën e hartimit te përshkrimeve të   profesioneve; “Analistë dhe zhvillues të softueri dhe aplikacioneve”; “Analistë të sistemeve”; “Zhvillues të softuerit”; “Hartues të multimedias dhe të rrjetit”; “Programues të aplikacioneve”; “Zhvillues dhe analistë të tjerë të aplikacioneve dhe të softuerit”,  shpallen fitues kandidatët e mëposhtëm: […]

Njoftim fituesish i dates 13 korrik 2015

Mbështetur në njoftimin e datës 6 korrik 2015 për bashkëpunim të jashtëm në fushën e hartimit te përshkrimeve të kualifikimeve profesionale, ”Hoteleri-Turizëm”, Niveli IV në KSHK; “Teknologji ushqimore”, Niveli IV në KSHK,”Elektronikë”, Niveli IV në KSHK; “Elektroteknikë”, Niveli IV në KSHK shpallen fitues kandidatët e mëposhtëm: Matilda Naço Zak Topuzi Flutura Vaqarri Sonila Çobo Donald Vogli Fabian Kuka në hartimin […]

Njoftim fituesish i dates 6 korrik 2015

SHPALLJE FITUESISH, PËR SHËRBIMIN E KONSULENCËS INDIVIDUALE “Vlerësimi i Modeleve Ekzistuese të të Nxënit në vendin e punës në arsimin e mesëm dhe të pasmesëm profesional në Shqipëri.  Mbështetur në njoftimin e datës 01.06.2015 për bashkëpunëtorë të jashtëm të AKAFPK-së në pozicionin Konsulent Individual për Vlerësimin e Modeleve Ekzistuese të të Nxënit në vendin e […]

Njoftim i datës 22 qershor 2015

Mbështetur në njoftimin e datës 15 qershor 2015 për bashkëpunim në fushën e hartimit te përshkrimit të profesioneve  të fushave përkatëse  për profesionet: 9211  “Punëtorë të fermave bujqësore”, 9212 “Punëtorë të varieteteve të përziera dhe fermave blegtorale”,  9213 “Punëtorë në kopshte dhe kopshtari”,  9214 “Punëtorë pyjesh”, 9412 “Ndihmës në kuzhinë”. shpallen fitues kandidatët e mëposhtëm: Xhevat Zotaj Vasilika Senko […]

Njoftim Fituesish i datës 15 Qershor 2015

Mbështetur në njoftimin e datës 8 Qershor 2015 për bashkëpunim të jashtëm në fushën e hartimit te përshkrimeve të kualifikimeve profesionale, “Mekanikë” – niveli IV në KSHK, “Shërbime Mjetesh Transporti” – niveli IV në KSHK dhe “Tregti”, niveli IV në KSHK si edhe bashkëpunëtorë të jashtëm lidhur me hartimin e bankës së testeve për kualifikimet […]