AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftime për fitues

Kreu > Njoftime > Njoftime për fitues

Njoftim i dates 26 Mars 2024 – per vleresimin e kandidateve si specialist te jashtem per hartimin/rishikimin e standardeve te profesioneve

Komisioni i ngirtur me Urdher nr 4 date 05.01.2024, pasi shqyrtoi dhe vleresoi dokumentacionin e kandidateve per hartimin/rishikimin e standardeve te profesioneve : Teknik i kontrollit te linjave te automatizuara (hartim) Teknik i riparimit te pajisjeve elektronike (rishikim) vendosi shtyrjen e njoftimit per nje date tjeter per shkak te mosplotesimit te numrit minimal te anetareve […]

Njoftim për fitues i dt. 13 mars 2024, si bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Kuzhinë”, niv. III i KSHK (3 vjeçar).

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 5 mars 2024 “Për shtyrjen e afatit të aplikimit për bashkëpunëtorë në hartimin e skeletkurikulit të profilit mësimor “Kuzhinë”, niv. III i KSHK (3 vjeçar), për vitin shkollor 2024-2025”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi […]

Njoftim fituesish i dates 12 Mars 2024 – për specialistë të jashtëm për rishikimin e standardeve të kualifikimeve profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së, të datës 04.03.2024, për specialistë të jashtëm për rishikimin e standardeve të kualifikimeve profesional, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues specialistët e jashtëm: “Kopshtari”, niveli III në KSHK (rishikim), referuar nivelit III në KEK […]

Njoftim fituesish i dates 4 Mars 2024 – për specialistë të jashtëm për hartimin e standardit të profesionit

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 20 shkurt 2024 për specialistë të jashtëm për hartimin e standardit të profesionit: “Arkëtar banke dhe nëpunës të tjerë që lidhen me të”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:  Anila Nanaj – […]

Njoftim i datës 13 shkurt 2024, për kandidadtët fitues si bashkëpunëtorë të jashtëm, trajnerë të Kursit të trajnimit “Bazat e didaktikës në AFP – 2024”, për mësimdhënësit e kulturës profesionale, me kontratë të përkohëshme, në ofruesit e AFP.

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 30 janar 2024 për trajnerë të Kursit të trajnimit “Bazat e didaktikës në Arsimin dhe Formimin Profesional – 2024”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues si bashkëpunëtorë të jashtëm, trajnerë të Kursit […]

Njoftim fituesish i dates 5 shkurt 2024

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 26 janar 2024 për specialistë të jashtëm për hartimin e standardeve të profesioneve: “Kultivues të perimeve dhe bimëve të arrave”, “Kopshtarë, kultivues të kopshtarisë dhe fidanëve”, “Punonjës të kujdesit për fëmijë” dhe “Punonjës të kujdesit personal për të moshuar”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën […]

Njoftim fituesish i dates 2 Shkurt 2024

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së, të datës 26 Janar 2024, për specialistë të jashtëm për rishikimin e standardeve të kualifikimeve profesional, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues specialistët e jashtëm: “Bar – Restorant”, niveli III në KSHK (rishikim), referuar […]

Njoftim fituesish i dates 2 shkurt 2024

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së, të datës 26 Janar 2024, për specialistë të jashtëm për hartimin dhe rishikimin e  Programeve Orientuese  të niveleve,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues specialistët e jashtëm: HARTIMI I programit orientues të provimit të […]

Njoftim fituesish i dates 16 Janar 2024 – për specialistë të jashtëm për rishikimin e Programeve Orientuese të niveleve

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së, të datës 8 Janar 2024, për specialistë të jashtëm për rishikimin e Programeve Orientuese të niveleve, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues specialistët e jashtëm: Elektroteknikë, niveli II në KSHK, referuar nivelit II në […]

Njoftim fituesish i dates 16 Janar 2024 – për hartimin e standardit të kualifikimit profesional: “Siguria kibernetike”, niveli V në KSHK, referuar nivelit V në KEK

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së, të datës 8 Janar 2024, për specialistë të jashtëm për hartimin e standardit të kualifikimit profesional: “Siguria kibernetike”, niveli V në KSHK, referuar nivelit V në KEK, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues specialistët […]

Njoftim për fitues i datës 21 nëntor 2023, për bashkëpunëtorë për hartimin/rishikimin e 2 Programeve të Kurseve të Unifikuara të Formimit Profesional

Bazuar njoftimet e shpallura në faqen e AKAFPK, të datës 6 nëntor 2023 për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin/rishikimin e 9 programeve të kurseve të unifikuara të FP dhe të datës 13 nëntor 2023, për shtyrjen e fatit të konkurimit si bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin dhe rishikimin e 2 programeve të kurseve të unifikuara […]

Njoftimi i dates 16 Nentor 2023 – për specialistët e jashtëm fitues për hartimin/rishikimin e standardeve të profesioneve “Pastiçeri” dhe “Nëpunës në agjencitë e udhëtimit”

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 8 nëntor 2023 për specialistë të jashtëm për rishikimin/hartimin e standardeve të profesioneve: “Nëpunës në agjencitë e udhëtimit” dhe “Pastiçier” (hartim), komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Ø “Nëpunës në agjencitë e […]