AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Njoftime për fitues

Kreu > Njoftime > Njoftime për fitues

Njoftim i datës 26 shtator 2016 për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Mbi bazën e njoftimit në faqen e AKAFPK-së , të datës 13 shtator 2016 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale 1. Agroturizëm, Niv III në KSHK     Komisioni pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve, vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm: Për hartimin e përshkrimeve të […]

Njoftim fituesish i datës 7 Shtator 2016 për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të bankës së testeve për kualifikimin profesional.

Mbështetur në njoftimin në faqen zyrtare të AKAFPK-së , të datës 29 gusht 2016 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit bankës së testeve për kualifikimin profesional “Ekonomi-Biznes”, Niveli I “Gjeologji-miniera”, Niveli I “Teknologji kimike”, Niveli I Komisioni pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve, vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm: Për […]

Njoftim fituesish i datës 7 Shtator 2016 për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të programit orientues për provimet përfundimtare për kualifikimin profesional.

Mbështetur në njoftimin në faqen zyrtare të AKAFPK-së , të datës 29 gusht 2016 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të programit orientues për provimet përfundimtare për kualifikimin profesional. 1. Teknologji e përpunimit të mishit e peshkut , Niveli II KSHK Komisioni pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve, vendosi të shpallë […]

Njoftim fituesish i datës 5 Shtator 2016 për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale.

Mbështetur në njoftimin në faqen zyrtare të AKAFPK-së , të datës 24 gusht 2016 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale Bujqësi (rishikim), niveli II  në KSHK, Mekanikë bujqësore (rishikim), niveli III  në KSHK,  Agroturizëm, niveli III  në KSHK, Gjeologji, niveli III  në KSHK, Kërkim- Shpim nafte, niveli […]

Njoftim fituesish i datës 13 korrik 2016 për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale.

Mbështetur në njoftimin në faqen zyrtare të AKAFPK-së , të datës 22 qershor 2016 dhe 4 korrik 2016 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “TERMOHIDRAULIKË”, NIVELI II  NË KSHK “SHËRBIME SOCIALE/SHËNDETËSORE”, NIVELI  IV  NË KSHK “GALANTERI ” , NIVELI III NË KSHK Komisioni vendosi të shpallë fitues […]

Njoftim fituesish i datës 8 qershor 2016 për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2016-2017 si edhe për rishikimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2016-2017

Mbështetur në njoftimin e datës 30 MAJ 2016 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL PËR VITIN SHKOLLOR 2016-2017 si edhe PËR RISHIKIMIN E SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL PËR VITIN SHKOLLOR 2016-2017, komisioni shpalli fitues bashkëpunëtorët e mëposhtëm: 1.    Ismet Beqiraj 2.    Lindita Hoxhaj 3.    Elmaz Shehu për […]

Njoftim fituesish i datës 2 qershor 2016, për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “SHËRBIME PËR MJETE TË RËNDA TRANSPORTI”, NIVELI III NË KSHK dhe “PUNIME DEKORATIVE DHE LYERJE”, NIVELI III NË KSHK.

Mbështetur në njoftimin e datës 23 Maj 2016 për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale komisioni shpalli fitues: I.  Për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “SHËRBIME PËR MJETE TË RËNDA TRANSPORTI”, NIVELI  III  NË KSHK, 1.    Nexhmi Ferhati 2.    Bashkim Shkëmbi 3.    Enea Tafili 4.    Fabian Saraçi II.Për hartimin e përshkrimeve […]

Njoftim fituesish i datës 25 Maj 2016 – Për përkthyes/interpretues nga gjuha angleze në gjuhën shqipe dhe anasjelltas.​

Mbështetur në njoftimin e datës 10 Maj 2016, në kuadër të zbatimit të projektit “National Support Service for European Platform for Adult Learning in Europe (EPALE), financuar nga Programi ERASMUS+” shpallet fitues kandidatja e mëposhtme: Ermira (Dema) Agolli, si përkthyese dhe interpretuese nga gjuha angleze në gjuhën shqipe dhe anasjelltas.   Tiranë, 25 Maj 2016

Njoftim fituesish i datës 25 maj 2016 për bashkëpuntore të jashtem në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Mbështetur në njoftimin e datës 10 Maj 2016 për bashkëpunetore të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale komisioni shpalli fitues : 1.Për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve professional “Markshederi”, Niveli III në KSHK Kujtim Alliu Nexhbedin Marku Edmond Hoxha 2. Për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve professional “Shpim”, Niveli II në […]

Njoftim fituesish i datës 9 Maj 2016 Për Vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

Mbështetur në njoftimin e datës 25 Prill 2016 për bashkëpunëtorë në hartimin e materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional SHPALLEN FITUES: Për lëndën profesionale “Materiale ndërtimi”, kl.10 (72 orë), të drejtimit mësimor “Ndërtim”, Niveli I. Silvana Pavaci Për lëndën profesionale “Teknologjia e përpunimit të brumit”, kl.12 (170 orë), të […]

Njoftim fituesish i datës 29 Prill 2016 Për Vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2016-2017

Mbështetur në njoftimin e datës 14 prill 2016 për hartimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2016-2017 SHPALLEN FITUES: Për hartimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2016-2017  Teknologji e përpunimit të materialeve të ndërtimit Lindita Hoxhaj Ismet Beqiraj Elmaz Shehu Për hartimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor […]

NJOFTIM FITUESISH i datës 28 Prill 2016, në kuadër të zbatimit të projektit “EPALE in Albania”, External Adult Learning Domestic Expert

Mbështetur në njoftimin e datës 17 Mars 2016 “We are looking for an External Adult Learning Domestic Expert of the European Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) in Albania” shpallet  fitues kandidatja e mëposhtme: Elsa Denaj si External Adult Learning Domestic Expert, në mbështetje të këtij aktiviteti.   Tiranë, 28 Prill 2016