AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftime për fitues

Kreu > Njoftime > Njoftime për fitues

Njoftim fituesish i datës 13 Prill 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e programit të kursit profesional,“Administrator Ndërtesash”

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 5 prill 2017,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e programit të kursit profesional,“Administrator Ndërtesash” dhe vendosi të shpallë fitues : 1. Vladimir Jovani 2. Kliton Nanaj 3. Erjon Lala   Tiranë më 13 Prill 2017

Njoftim fituesish i datës 10 prill 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartim programi orientues të nivelit në arsimin profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 3 prill 2017,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartim programi orientues të nivelit në arsimin profesional,“Mekatronikë” Niveli II, dhe vendosi të shpallë fitues : 1. Zamir Lacej 2. Lubjan Pajovi Tiranë, më 10 Prill 2017

Njoftim fituesish i datës 10 Prill 2017 – We are looking for an External Adult Learning Domestic Expert of the European Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) in Albania

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 3 prill 2017,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm për ekspert lokal për projektin EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe ), dhe vendosi të shpallë fitues : Elsa Denaj   Tiranë më 10 Prill 2017

Njoftim fituesish i datës 13 mars 2017 – për përkthyes në kuadër të projektit “Skemat e praktikës për punësimin e të rinjve në Shqipëri”

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 6 mars 2017,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si  bashkëpunëtorë të jashtëm për përkthimin simultant Anglisht-Shqip dhe anasjelltas në daten 16 Mars 2017 dhe vendosi të shpallë fitues: Ergys Bezhani Tiranë, më 13 mars 2017

Njoftim fituesish i datës 6 mars 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 27 shkurt 2017,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si  bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale dhe vendosi të shpallë fitues: 1. Për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Ekonomi-Biznes”, niveli  II  në KSHK,  (rishikim) Anila Nanaj Ira Rroco Elona […]

Njoftim fituesish i datës 27 shkurt 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e programit të kursit të formimit profesional për profesionin “kasap”

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 20 shkurt 2017,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si  bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e programit të kursit të formimit profesional për profesionin “kasap” dhe vendosi të shpallë fitues: 1. Flutura Vaqarri 2. Genc Qordja 3. Bujar Aliko Tiranë më 27 shkurt […]

NJoftim fituesish i datës 27 shkurt 2017- për bashkëpunëtorë të jashtëm për të ofruar përkthimin e materialeve Anglisht-Shqip

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 20 shkurt 2017,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në përkthimin e materialeve nga Anglisht në Shqip në kuadër të projektit “Skemat e praktikës për punësimin e të rinjve në Shqipëri” zhvillon në datën 16 Mars 2017 , aktivitetin  përmbylles […]

Njoftim fituesish i datës 20 shkurt 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimeve të programeve orientuese të niveleve në arsimin profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 13 shkurt 2017,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimeve të programeve orientuese të niveleve në arsimin profesional dhe vendosi të shpallë fitues: Për rishikimin e programit orientues të nivelit për kualifikimet profesionale “Teknologji e përpunimit […]

Njoftim fituesish i datës 13 shkurt 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e skeletkurrikulave të AP për vitin shkollor 2017-2018

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 6 shkurt 2017,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të skeletkurrikulit së profilit “Teknologji e pёrpunimit tё plastikës dhe gomës ”, Niveli II, të drejtimit mësimor “Teknologji kimike” të AP për vitin shkollor 2017-2018 dhe  vendosi […]

Njoftim fituesish i datës 13 shkurt 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin e skeletkurrikulave të AP për vitin shkollor 2017-2018

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 6 shkurt 2017,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimit  të skeletkurrikulit të drejtimit mësimor “Gjeologji miniera” Niveli I të AP për vitin shkollor 2017-2018 dhe vendosi të shpallë fitues: Edmond Hoxha Nexhbedin Marku Leonard Kazanxhiu Tiranë […]

Njoftim fituesish i datës 13 shkurt 2017- për bashkëpuntorë të jashtëm për rishikim/hartim programesh orientuese të niveleve dhe hartim programesh të maturës shtetërore në arsimin profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 6 shkurt 2017,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikim/hartim programesh orientuese të niveleve dhe hartim programesh të maturës shtetërore në arsimin profesional dhe vendosi të shpallë fitues: 1. Për rishikimin e programit orientues të nivelit për kualifikimet profesionale “Pyje”, […]

Njoftim fituesish i datës 13 shkurt 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimit të profesionit Kasap

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 2 shkurt 2017, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimit të profesionit: 7511.04    Kasap dhe vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorët e mëposhtëm: Bujar Aliko Flutura Vaqarri Genc Qordja Tiranë më 13 shkurt 2017