AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i datës 23 Prill 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim per fitues
  6. /
  7. Njoftim fituesish i datës…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 17 Prill 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues:  

Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional “Teknologji e përpunimit të fruta-perimeve”, Niveli III në KSHK, (rishikim)

1. Fation Huta

2. Edlira Dallo

3. Alma Caka

4. Driola Kadiu

5. Liliana Gaba

Tiranë më 23 Prill 2018