AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Suplemente të çertifikatave​

Kreu > Çfare ofrojmë > Korniza Shqiptare e Kualifikimeve > Suplemente të çertifikatave​

Suplementet e certifikatave

Suplementet e certifikatave të kualifikimeve profesionale janë dokumente të cilat u bashkëngjiten certifikatave profesionale të niveleve, për të gjitha strukturat e arsimit profesional. Në këtë dokument janë të përfshira kompetencat profesionale të individit në përfundim të arsimimit të kualifikimit përkatës, mundësitë e punësimit dhe mundësitë e arsimimit të mëtejshëm në përfundim të çdo niveli.