Misioni

Misioni i AKAFP-së është që ti japë një shtysë dhe mbështetje të fuqishme zhvillimit të AFP-së

Objektivat

Në përmbushjen e misionit të saj, Agjencia do të kryejë funksionet e mëposhtme

Lista kombëtare e Profesioneve

Merr informacionin e duhur mbi profesionet në tregun e punës në Shqipëri. Shiko cili është profesioni që të pershtatet më tepër dhe gjej veten në tregun e vendit.