AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


/

February 15 2024
Njoftim i datës 13 shkurt 2024, për kandidadtët fitues si bashkëpunëtorë të jashtëm, trajnerë të Kursit të trajnimit “Bazat e didaktikës në AFP – 2024”, për mësimdhënësit e kulturës profesionale, me kontratë të përkohëshme, në ofruesit e AFP.

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 30 janar 2024 për trajnerë të Kursit të trajnimit “Bazat e didaktikës në Arsimin dhe Formimin Profesional – 2024”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë...

Read More

/

February 7 2024
Njoftim fituesish i dates 2 Shkurt 2024

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së, të datës 26 Janar 2024, për specialistë të jashtëm për rishikimin e standardeve të kualifikimeve profesional, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe...

Read More

/

February 6 2024
Njoftim fituesish i dates 5 shkurt 2024

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 26 janar 2024 për specialistë të jashtëm për hartimin e standardeve të profesioneve: “Kultivues të perimeve dhe bimëve të arrave”, “Kopshtarë, kultivues të kopshtarisë dhe fidanëve”, “Punonjës të kujdesit për fëmijë” dhe...

Read More

/

February 6 2024
Njoftim fituesish i dates 2 shkurt 2024

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së, të datës 26 Janar 2024, për specialistë të jashtëm për hartimin dhe rishikimin e  Programeve Orientuese  të niveleve,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me...

Read More

/

January 22 2024
Njoftim fituesish i dates 16 Janar 2024 – për specialistë të jashtëm për rishikimin e Programeve Orientuese të niveleve

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së, të datës 8 Janar 2024, për specialistë të jashtëm për rishikimin e Programeve Orientuese të niveleve, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe...

Read More

/

January 22 2024
Njoftim fituesish i dates 16 Janar 2024 – për hartimin e standardit të kualifikimit profesional: “Siguria kibernetike”, niveli V në KSHK, referuar nivelit V në KEK

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së, të datës 8 Janar 2024, për specialistë të jashtëm për hartimin e standardit të kualifikimit profesional: “Siguria kibernetike”, niveli V në KSHK, referuar nivelit V në KEK, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan...

Read More

/

November 23 2023
Njoftim për fitues i datës 21 nëntor 2023, për bashkëpunëtorë për hartimin/rishikimin e 2 Programeve të Kurseve të Unifikuara të Formimit Profesional

Bazuar njoftimet e shpallura në faqen e AKAFPK, të datës 6 nëntor 2023 për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin/rishikimin e 9 programeve të kurseve të unifikuara të FP dhe të datës 13 nëntor 2023, për shtyrjen e fatit të...

Read More

/

November 17 2023
Njoftimi i dates 16 Nentor 2023 – për specialistët e jashtëm fitues për hartimin/rishikimin e standardeve të profesioneve “Pastiçeri” dhe “Nëpunës në agjencitë e udhëtimit”

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 8 nëntor 2023 për specialistë të jashtëm për rishikimin/hartimin e standardeve të profesioneve: “Nëpunës në agjencitë e udhëtimit” dhe “Pastiçier” (hartim), komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve,...

Read More

/

November 17 2023
Njoftimi fituesish i dates 16 Nentor 2023 – për specialistët e jashtëm fitues për hartimin/rishikimin e standardeve të profesioneve “Pastiçeri” dhe “Nëpunës në agjencitë e udhëtimit”

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 8 nëntor 2023 për specialistë të jashtëm për rishikimin/hartimin e standardeve të profesioneve: “Nëpunës në agjencitë e udhëtimit” dhe “Pastiçier” (hartim), komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve,...

Read More

/

November 16 2023
Njoftim për fitues i datës 13 nëntor 2023, për bashkëpunëtorë për hartimin/rishikimin e 9 Programeve të Kurseve të Unifikuara të Formimit Profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 6 nëntor 2023, si bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin/rishikimin e 9 Programeve të Kurseve të Unifikuara të Formimit Profesional, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë...

Read More