AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


/

April 24 2024
Njoftimi fituesish i datës 15 prill për specialistë të jashtëm për hartimin/rishikimin e standardeve të profesioneve

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 12 prill 2024 për specialistë të jashtëm për hartimin/rishikimin e standardeve të profesioneve: “Teknik i kontrollit të linjave të automatizuara” (hartim) dhe “Teknik i riparimit të pajisjeve elektronike” (rishikim), komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan...

Read More

/

April 8 2024
Njoftim fituesish i datës 8 prill 2024 për bashkëpunëtorë të jashtëm (vlerësues të jashtëm) për akreditimin institucional të ofruesit publik të AFP-së, Shkollës së mesme Profesionale “Stiliano Bandilli” Berat.

Komisioni i ngritur me Urdhër nr. 4, me nr. Protokolli 7, datë 05.01.2024 pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin e kandidatëve, si bashkëpunëtorë të jashtëm (vlerësues të jashtëm) për akreditimin institucional të ofruesit publik të AFP-së, Shkollës së mesme Profesionale...

Read More

/

March 26 2024
Njoftim i dates 26 Mars 2024 – per vleresimin e kandidateve si specialist te jashtem per hartimin/rishikimin e standardeve te profesioneve

Komisioni i ngirtur me Urdher nr 4 date 05.01.2024, pasi shqyrtoi dhe vleresoi dokumentacionin e kandidateve per hartimin/rishikimin e standardeve te profesioneve : Teknik i kontrollit te linjave te automatizuara (hartim) Teknik i riparimit te pajisjeve elektronike (rishikim) vendosi...

Read More

/

March 13 2024
Njoftim për fitues i dt. 13 mars 2024, si bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Kuzhinë”, niv. III i KSHK (3 vjeçar).

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 5 mars 2024 “Për shtyrjen e afatit të aplikimit për bashkëpunëtorë në hartimin e skeletkurikulit të profilit mësimor “Kuzhinë”, niv. III i KSHK (3 vjeçar), për vitin shkollor 2024-2025”, komisioni bëri vlerësimin...

Read More

/

March 12 2024
Njoftim fituesish i dates 12 Mars 2024 – për specialistë të jashtëm për rishikimin e standardeve të kualifikimeve profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së, të datës 04.03.2024, për specialistë të jashtëm për rishikimin e standardeve të kualifikimeve profesional, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të...

Read More

/

March 4 2024
Njoftim fituesish i dates 4 Mars 2024 – për specialistë të jashtëm për hartimin e standardit të profesionit

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 20 shkurt 2024 për specialistë të jashtëm për hartimin e standardit të profesionit: “Arkëtar banke dhe nëpunës të tjerë që lidhen me të”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën...

Read More

/

February 13 2024
Njoftim i datës 13 shkurt 2024, për kandidadtët fitues si bashkëpunëtorë të jashtëm, trajnerë të Kursit të trajnimit “Bazat e didaktikës në AFP – 2024”, për mësimdhënësit e kulturës profesionale, me kontratë të përkohëshme, në ofruesit e AFP.

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 30 janar 2024 për trajnerë të Kursit të trajnimit “Bazat e didaktikës në Arsimin dhe Formimin Profesional – 2024”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë...

Read More

/

February 5 2024
Njoftim fituesish i dates 5 shkurt 2024

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 26 janar 2024 për specialistë të jashtëm për hartimin e standardeve të profesioneve: “Kultivues të perimeve dhe bimëve të arrave”, “Kopshtarë, kultivues të kopshtarisë dhe fidanëve”, “Punonjës të kujdesit për fëmijë” dhe...

Read More

/

February 2 2024
Njoftim fituesish i dates 2 Shkurt 2024

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së, të datës 26 Janar 2024, për specialistë të jashtëm për rishikimin e standardeve të kualifikimeve profesional, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe...

Read More

/

February 2 2024
Njoftim fituesish i dates 2 shkurt 2024

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së, të datës 26 Janar 2024, për specialistë të jashtëm për hartimin dhe rishikimin e  Programeve Orientuese  të niveleve,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me...

Read More