AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


/

October 20 2023
Njoftim për fitues i datës 20 tetor 2023, si bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e 11 Materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve/moduleve mësimore të skeletkurrikulave të Arsimit Profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 5 tetor 2023, si bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e 11 Materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve/moduleve mësimore të skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën...

Read More

/

October 13 2023
Njoftim për fitues i datës 13 tetor 2023, për bashkëpunëtorë për hartimin e 2 Programeve të Kurseve të Unifikuara të Formimit Profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 2 tetor 2023, si bashkëpunëtorë të jashtëm  për hartimin e 2 Programeve të Kurseve të Unifikuara të Formimit Profesional, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë...

Read More

/

October 2 2023
Njoftim fituesish i dates 2 Tetor 2023 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin dhe hartimin e  Programeve Orientuese (PO) të Kualifikimeve Profesionale të Maturës Shtetërore Profesionale dhe  të niveleve

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 25 Shtator 2023, për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin dhe hartimin e  Programeve Orientuese (PO) të Kualifikimeve Profesionale të Maturës Shtetërore Profesionale dhe  të niveleve komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan...

Read More

/

September 18 2023
Njoftim fituesish i dates 18 shtator 2023 – për specialistë të jashtëm për hartimin e Standardit të Profesionit

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 15 shtator 2023 për specialistë të jashtëm për hartimin e Standardit të Profesionit, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi...

Read More

/

August 16 2023
Njoftim për fitues i datës 16 Gusht 2023, për bashkëpunëtorë për rishikimin e 2 Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 08 gusht 2023, si bashkëpunëtorë të jashtëm  për rishikimin e 2 Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë...

Read More

/

August 15 2023
Njoftim i datës 15.08.2023 për bashkëpunëtorë të jashtëm fitues, për hartimin e 8 materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve të Arsimit Profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK të datës 08.08.2023, për bashkëpunëtorët e jashtëm për hartimin e 8 materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve të Arsimit Profesional, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të...

Read More

/

August 9 2023
Njoftim fituesish i dates 9 Gusht 2023 për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin e standardit të kualifikimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 01 Gusht 2023, për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin e standardit të kualifikimit profesional “Riparime tё pajisjeve elektroshtёpiake”,  niveli III në KSHK (rishikim)  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën...

Read More

/

July 28 2023
Njoftim i datës 28.07.2023 për bashkëpunëtorë të jashtëm fitues, për validimin e 2 grupeve të skeletkurrikulave të Arsimit Profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK të datës të datës 24 korrik 2023, për bashkëpunëtorë të jashtëm për validimin e 2 grupeve të skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, për vitin shkollor 2023-24, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën...

Read More

/

July 17 2023
Njoftim fituesish i dates 17 korrik 2023-për specialistë të jashtëm me kontratë për hartimin e standardeve të profesioneve

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 10 korrik 2023 për specialistë të jashtëm me kontratë për hartimin e standardeve të profesioneve komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve dhe vendosi të shpallë fitues, si...

Read More

/

July 12 2023
Njoftim fituesish i dates 12 Korrik 2023 – për specialistë të jashtëm me kontratë për validimin e standardeve të profesioneve dhe standardeve të kualifikimeve profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 03 korrik 2023 për specialistë të jashtëm me kontratë për validimin e standardeve të profesioneve dhe standardeve të kualifikimeve profesionale, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve dhe...

Read More